Ražošana

Teva turpina izmantot savu ražošanas apjomu un dažādību, lai ikvienu nodrošinātu ar augstākās kvalitātes farmaceitiskajiem produktiem.

Procesu veido ražošana, inženierija un darbības kvalitātes jomā

 • Ražošana nodrošina augsta līmeņa biofarmaceitisko produktu vielu ieguvi;
 • inženierija atbild par ražotņu funkcionēšanu un paplašināšanu;
 • kvalitāte nozīmē kvalitātes kontroli pārbaudēs laboratorijā un nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem.

 

Teva Baltics/ UAB Sicor Biotech ražošanas procesā tiek nodrošināti augsti izpildījuma standarti, efektivitāte un rentabilitāte. Mēs lepojamies ar saviem augsti kvalificētajiem darbiniekiem, kas strādā ražošanā. Vairāk nekā 80% mūsu darbinieku pabeiguši universitāti un ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu dzīvības zinātnēs.


Šie sasniegumi balstās uz uzņēmuma unikālajām īpašībām, piemēram:

 • ekspertu zināšanām par biofarmaceitiskajām tehnoloģijām;
 • padziļinātas izpratnes par tiesiskajām prasībām un efektīvu kvalitātes vadību;
 • klātbūtni galvenajos pasaules tirgos.

Teva Baltics/ UAB Sicor Biotech ražošanas fakti

 • vada biotehnoloģiju ražotni Viļņā, Lietuvā;
 • produktus izplata vairāk nekā 50 tirgos;
 • paplašinot ražotnes, pastāvīgi aug ražošanas darbību skaits (kapacitāte pieaugusi vairāk nekā divkārt);
 • eksportē vairāk nekā 90% savu produktu;
 • ražošanas procesā iesaistīti vairāk nekā 150 darbinieki.

Ražošanas process

 • bakteriālā fermentācija biofarmaceitiskajai biosintēzei;
 • biofarmaceitisko zāļu vielu ražošana (attīrīšana);
 • medicīnisko produktu ražošana un iepildīšana/pabeigšana (fill & finish) citās Teva ražotnēs;
 • kvalitātes kontroles pārbaudes visos procesa posmos;
 • medicīnisko vielu un medicīnisko produktu apstiprināšana, ko veic kvalitātes uzraugi;
 • medicīnisko produktu palaišana tirgū.