Esam pret korupciju

Teva Baltics / UAB Sicor Biotech kā daļa no Teva grupas ir pakļauta vairākiem likumiem, kas vērsti pret korupciju un kukuļošanu, piemēram, ASV Ārvalstu koruptīvās prakses aktam (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).

Tādējādi mēs ievērojam Teva politiku, kas vērsta pret korupciju, un sagaidām, ka ikviens, kas sadarbojas ar Teva, arī ievēros šo politiku.

Politikas mērķis ir nodrošināt detalizētas vadlīnijas, lai ievērotu pret korupciju un kukuļošanu vērsto likumdošanu, kas tiek piemērota visām Teva darbībām pasaulē.

Politika aptver attiecības starp Teva un jebkuru valsts amatpersonu, un jebkuru citu trešo personu, kas darbojas Teva vārdā (kā definēts politikas ietvaros). Plašākai informācijai lūdzam lejupielādēt pilnu tekstu.

Skandināvijā un Baltijas valstīs atbildīgā par atbilstību ir  Helle Grindersleva Krampa (Helle Grinderslev Kramp)  – šaubu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +45 44 98 55 11 vai rakstīt e-pasta vēstuli uz Helle.Kramp@tevapharm.dk
 

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB ir ļoti augsta atbildības sajūta, jautājumos, kas saistās ar atbilstību katras valsts, kurā mēs darbojamies, iekšējām regulējošām normām un likumiem.

 

 

Par Atklātības Kodeksu

Lai nodrošinātu pilnīgu atklātību par nozares sadarbību ar VAS/VAO (veselības aprūpes speciālistiem/organizācijām) Teva kā Latvijas Patentbrīvo medikamentu ražotāju asociācijas biedrs publisko datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tā sniegusi veselības aprūpes organizācijām un speciālistiem. Šī informācija tiek publiskota saskaņā ar Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) Atklātības kodeksa (EFPIA Disclosure Code) nosacījumiem katru gadu.

Metodoloģiskie norādījumi (angļu valodā)

Publicētie dati par 2018.gadu

Publicētie dati par 2017.gadu

Publicētie dati par 2016.gadu

Publicētie dati par 2015.gadu