Nodrošinām kvalitāti

Kvalitāte Teva Baltics/ UAB Sicor Biotech ir nepārprotami skaidra visos produkta dzīves cikla posmos. Mūsu apņemšanās būt par pasaulē neaizstājamāko uzņēmumu medikamentu nozarē sākas ar to, ka nodrošinām mūsu produktu atbilstību augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem.

Ievērojot augsto kvalitātes standartu prasības farmaceitisko produktu izstrādē un iegūto datu integritātē, kvalitātes kontrole sākas agrīnā izpētes un attīstības posmā. Tad seko kvalitātes vadība ražošanas un izplatīšanas posmā, bet kvalitātes kontroles beigu posmu veido produktu uzraudzība pēc to laišanas apgrozībā.
 
Sicor Biotech rīcībā ir augsta līmeņa ražošanas kompleksi, un, lai garantētu produktu kvalitāti, uzņēmums izmanto vismodernāko ražošanas un pārbaužu aprīkojumu un tehniku.

Mēs lepojamies ar saviem ļoti izglītotajiem un kvalificētajiem darbiniekiem. Visi šie elementi kopā nodrošina nemainīgi augstas kvalitātes standartu.

Mūsu procesus un sistēmas regulāri izvērtē, lai produktu kvalitāte pastāvīgi būtu visaugstākajā līmenī un atbilstu aktuālajai Labas ražošanas praksei – farmācijas nozarē atzītiem standartiem. Mūsu ražošanas kompleksi saņēmuši apstiprinājumu no ASV Pārtikas un zāļu aģentūras (FDA), Eiropas Zāļu aģentūras (EMA), Brazīlijas Nacionālās veselības uzraudzības aģentūras (ANVISA), Japānas Medikamentu un medicīnisko ierīču aģentūras (PMDA), Austrālijas Terapeitisko preču administrācijas (TGA) un citām starptautiskām institūcijām.