Drošība ir mūsu prioritāte

​Teva Baltics/ UAB Sicor Biotech rūpējas par savu darbinieku drošību un, veidojot stipru drošības kultūru, pastāvīgi strādā, lai to uzlabotu. Mūsu mērķis, precīzi ievērojot Teva globālos un valstu īpašos drošības standartus, ir panākt situāciju, kurā negadījumu skaits ir nulle.

Uzņēmums velta ievērojamus pūliņus un resursus, lai garantētu savu darbinieku drošību. No risku izvērtēšanas un personāla aizsardzības aprīkojuma līdz laboratoriju vai biroju drošībai un darbstaciju novērtējumam – tas viss ir domāts mūsu darbinieku drošības garantēšanai, kamēr viņi darbā nodarbojas ar savu ikdienas pienākumu izpildi.


Mūsu galvenās drošības darbības ietver:

  • precīzu ikgadējo drošības plānu izpildi;
  • neatkarīgu iestāžu un iekšējo komandu veiktos auditus;
  • darba drošības analīzi attiecībā uz visu darbstaciju drošības jautājumiem ar darbinieku dalību;
  • riska pārvaldības un risku un darbību plānu iestrādi darba procedūrās, kas būtu gan kā profilaktiski pasākumi, gan līdzeklis potenciālo risku atklāšanā un mīkstināšanā;
  • drošības mācības, kas veiktas saskaņā ar iepriekš definētām mācību procedūrām un mācību darba plāniem. Tiešajās drošības mācībās piedalās gan darbinieki, gan vadītāji.

 

Visi šie līdzekļi rada drošu un neapdraudētu darba vidi mūsu darbiniekiem un citām Teva Baltics/ UAB Sicor Biotech labā strādājošām personām, kas iesaistītas mūsu produktu ražošanā.