Atbalstām vietējās kopienas

​Mūsu uzņēmumam un darbiniekiem sociālā atbildība nozīmē drošu, augstas kvalitātes medikamentu ražošanu, drošas darbavietas un mūsu personāla labklājības nodrošināšanu, kā arī iniciatīvas, kas vērstas uz labuma sniegšanu valstij, tās pilsoņiem, cilvēkiem mums apkārt un visai sabiedrībai. Mums rūp tas, kā dzīvos nākamās paaudzes, tāpēc mēs ieguldām izglītošanā un aizsargājam vidi, lai mūsu bērni un mazbērni varētu par to priecāties.

Sociālā atbildība

Teva Baltics / UAB Sicor Biotech veiksmīga darbība nav iedomājama bez uzņēmuma aktivitātēm sociālās atbildības jomā. Mēs pastāvīgi ieguldām jaunākajās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā Baltijas valstīs, un tas ļauj mums radīt daudz jaunu darbavietu. Mums rūp mūsu darbinieki, tāpēc esam apņēmušies izveidot drošu darba vidi, kas veicina profesionālo izaugsmi.

Veiksmīgs uzņēmums, ko virza laimīgi darbinieki

Teva Baltics / UAB Sicor Biotech veiksmīgas darbības pamats ir kvalificētais un kompetentais kolektīvs, tāpēc mēs darām visu, lai darbinieki justos drošībā un spētu īstenot idejas un lai viņu vērtības atspoguļotos uzņēmuma mērķos un uzdevumos.

Katru gadu visi mūsu darbinieki pulcējas kopīgos vasaras un Ziemassvētku pasākumos.

Tāpat mums rūp mūsu darbinieku veselība – visiem mūsu darbiniekiem ir obligātā veselības apdrošināšana, tomēr viņu aktivitātes veselības jomā ir krietni vien nozīmīgākas. Uzņēmums vienmēr atbalstījis darbiniekus, kas piedalās skriešanas maratonos, piemēram, Labdarības skrējienā Igaunijā (attēlā), kura mērķis bija atbalstīt bērnu slimnīcu, braucienos ar velosipēdiem un citās veselīgās aktivitātēs.

Audzinām jauno zinātnieku paaudzi

Pavisam nešaubīgi nākotne ir jaunās paaudzes rokās, tāpēc mēs cenšamies interesi par biotehnoloģiju radīt bērnos un jauniešos un iedrošināt viņus izvēlēties zinātnes ceļu. Mēs atbalstām jaunos zinātniekus un sekmējam viņu progresu, veltot daudz laika un zināšanu, lai paplašinātu nacionālo moderno biotehnoloģisko farmācijas nozari.

Sadarbojamies ar dažādām Lietuvas izglītības iestādēm un ieguldām naudu, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti biotehnoloģijas, gēnu inženierijas un citu saistīto programmu jomā Lietuvas koledžās un universitātēs. Ar uzņēmuma iniciatīvu 1994. gadā Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē tika izveidota Bioinženierijas nodaļa. Tās studenti saviem diplomdarbiem izmanto Teva Baltics / UAB Sicor Biotech zinātnisko bāzi. Mēs sniedzam aprīkojumu un reaģentus universitātes laboratorijām.

Mēs atbalstām zinātnes festivālu Spaceship Earth, mēs nemitīgi uzņemam skolēnu un universitāšu studentu ekskursijas, lai bērniem un jauniešiem vizuāli parādītu, kā tiek izstrādāti jaunākie medikamenti, kā strādā modernie zinātnieki un kādas iespējas viņus sagaida. Tāpat mēs aicinām mediķus un mūsu darbinieku ģimenes locekļus piedalīties šajās ekskursijās, kas ir atvērtas arī plašākai sabiedrībai, proti, visiem, kas interesējas par zinātnisko progresu.

Kopā ar Latvijas Farmaceitu biedrību mēs vadām ilgtermiņa izglītības programmu „Biofarmaceitisko zāļu skola” farmaceitiem, kas vēlas izglītoties šajā nozarē. Programmu veido akadēmiskā daļa (trīs dienas) un iepazīstināšanas ekskursija (viena diena) uz Teva ražotni Viļņā (attēlā), kur tiek ražots Filgrastim.

Atbalstām talantus

Teva Baltics / UAB Sicor Biotech rūpējas par to, lai Baltijas valstu lielākie talanti radoši strādātu mūsu valstīs. Mēs atbalstām gan darbinieku zinātniskos projektus, gan dažādus kultūras un mākslas pasākumus un iniciatīvas.


Lai pienācīgi novērtētu Lietuvas zinātnes un uzņēmējdarbības spožākos prātus un veicinātu zinātnes attīstību, Teva Baltics / UAB Sicor Biotech ir kļuvis par medicīnas zinātnes apbalvojuma „Dzīvības koks” (The Tree of Life) iniciatoru un mecenātu.

Rūpējamies par cilvēku labklājību

Mēs uzskatām, ka ir svarīgi būt labam kaimiņam kopienā, kur strādājam. Tāpēc cenšamies sadarboties ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Mēs atbalstām vietējos pasākumus, festivālus un esam atvērti jaunām iniciatīvām un sadarbības piedāvājumiem.
Mums ir svarīgi visi Baltijas valstu iedzīvotāji, un īpaši svarīga mums ir viņu veselība. Tāpēc Teva Baltics / UAB Sicor Biotech vienmēr atbalsta pacientu organizācijas, kā arī Veselības ministriju un dažādu veselības aprūpes institūciju programmas.

Aizsargājam cilvēkus un vidi

Viena no Teva Baltics / UAB Sicor Biotech prioritātēm ir droša un videi draudzīga ražošana. Mēs ieguldām ūdens aizsardzības sistēmās, samazinām savu enerģijas patēriņu, pārstrādājam atkritumus un veicam citus pasākumus, lai saglabātu vides tīrību un veselību. Mēs priecājamies, ka mūsu darbinieki brīvprātīgi iesaistās vides sakopšanas pasākumos, piemēram, iniciatīvā „Darīsim!” (Let’s do). Rūpes par apkārtējo vidi kļūst par mūsu uzņēmuma un tā darbinieku vispāratzītu tradīciju. Mēs ievērojam normatīvo aktu prasības, piemērojam labas bioloģiskās prakses principus mūsu laboratorijās un augstus uzņēmuma standartus darba instrumentu un materiālu izmantošanā. Mēs cenšamies garantēt savu darbinieku drošību un darām visu, lai novērstu mūsu uzņēmuma negatīvu ietekmi uz vidi un nodrošinātu, ka mūsu uzņēmums nes labumu cilvēkiem.