Mediju pieprasījumi var tikt novirzīti:

Vivita Lipšāne

+37127833318

Vivita.lipsane@teva.lv