Uzturot sarunas ar veselības aprūpes sniedzējiem un pacientiem, mēs identificējām pieaugošu globālu problēmu – multiplas hroniskas slimības.  Šādus gadījumus raksturo slimošana ar divām vai vairākām hroniskām slimībām. Lielākoties šīs slimības ir neinfekcijas slimības, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, tomēr tajās ietilpst arī atsevišķas infekcijas slimības, tādas kā tuberkuloze un cilvēka imūndeficīta vīruss.

Arvien pieaugošais slogs, ko sabiedrībai uzliek multiplu hronisku slimību ārstēšana, palielina ārstēšanas sarežģītību, eksponencionāli palielina veselības aprūpes izmaksas un – pats galvenais – ietekmē indivīdus, aprūpētājus, kopienas un veselības aprūpes sistēmas.1

Uzņēmums Teva, izmantojot daudznozaru partnerību, apņēmīgi strādā, lai palīdzētu risināt ar multiplām hroniskām slimībām saistītas problēmas, atbalstot uz pierādījumiem balstītas, konkrēti mērķētas aprūpes programmas izstrādi un īstenošanu. Strādājot kopā, mums ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar multiplām hroniskām slimībām, vienlaikus samazinot veselības aprūpes izmaksas kā atsevišķiem cilvēkiem, tā arī sabiedrībai kopumā.

Uzziniet vairāk par multiplām hroniskām slimībām >

Izlasiet īpašu ziņojumu par multiplām hroniskām slimībām: Stāvoklis pasaulē >

__________________________________________________________________________________________
Multiplas hroniskas slimības: stāvoklis pasaulē, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf