Teva
apņēmīgi strādā, lai uzlabotu veselību kopienās, kur dzīvojam un strādājam, un kopienās, kurām ar mums ir kopīgs mērķis – uzlabot veselības aprūpi visā pasaulē.