Latvija

Personas datu apstrāde

personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos un/vai centralizētas apmeklējumu pārvaldības nodrošināšanai un iekšējo ziņojumu sagatavošanai.

Mēs ceram, ka Jūs atbalstīsiet mūsu centienus nostiprināt mūsu savstarpējās attiecības, labprāt piekritīsiet saņemt lietišķu informāciju un/vai atļausiet izmantot Jūsu personas datus iekšējos ziņojumos un tos apstrādāt, izmantojot datu sistēmu. Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar savu UAB Teva Baltics (turpmāk tekstā – „Teva”) kontaktpersonu.

Vai Jūs piekrītat tam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas ir norādīti šajā piekrišanas veidlapā, un informāciju par mūsu darbinieku apmeklējumiem, šim nolūkam izmantojot mūsu CRM sistēmu? (Ja jūs piekrītat, lūdzu, aizpildiet informāciju zemāk).

*

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

Vai Jūs piekrītat saņemt no Teva komerciālu informāciju par Teva produkciju un/vai citiem piedāvājumiem?

Pa e-pastu:

*

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

Pa tālruni:

*

*Aizpildiet tikai tad, ja noklikšķinājāt uz “Jā, es piekrītu”

No sociāliem tīkliem:

*

Vai Jūs piekrītat tam, ka Teva darbinieks savā iekšējā finanšu pārskatā, kas tiek sagatavots uzņēmuma vajadzībām, norāda ziņas par lietišķo tikšanos ar Jums un ietver Jūsu personas datus (vārdu un uzvārdu, darbavietas nosaukumu, ziņas par tikšanās datumu un vietu un izdevumu summu)?

*

Es apzinos, ka man ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu lēmumu, kas pausts šajā piekrišanas veidlapā, par to informējot Teva. Kontaktinformācija un papildus informācija par jūsu datiem ir atrodama Paziņojumā, kas atrodama www.teva.lv/notice.

*