Personas datu apstrāde

personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos un/vai centralizētas apmeklējumu pārvaldības nodrošināšanai un iekšējo ziņojumu sagatavošanai.

Mēs ceram, ka Jūs atbalstīsiet mūsu centienus nostiprināt mūsu savstarpējās attiecības, labprāt piekritīsiet saņemt lietišķu informāciju un/vai atļausiet izmantot Jūsu personas datus iekšējos ziņojumos un tos apstrādāt, izmantojot datu sistēmu. Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar savu UAB Teva Baltics (turpmāk tekstā – „Teva”) kontaktpersonu.