Kā Ajovy darbojas?

Recepšu zāles. Reklāma paredzēta veselības aprūpes speciālistiem. Pilns zāļu apraksts.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Zaļā iela 1, Rīga, LV-1001, Latvija; tālr. +37167323666
Reklāma sagatavota 2020. gada oktobrī.
FRE-LV-NP-00021

Kā lietot Ajovy pildspalvveida pilnšļirci?

Recepšu zāles. Reklāma paredzēta veselības aprūpes speciālistiem. Pilns zāļu apraksts.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Zaļā iela 1, Rīga, LV-1001, Latvija; tālr. +37167323666
Reklāma sagatavota 2020. gada oktobrī.
FRE-LV-NP-00023