Darbs uzņēmumā Teva

Mēs strādājam kopā, lai padarītu labklājību par dzīvesveidu. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums realizēt savu potenciālu – kā darbā, tā mājās – līdz ar plašu pabalstu klāstu

Mūsu darbinieki ir mūsu vislielākā vērtība

Uzņēmumā Teva mēs strādājam kopā, lai padarītu uzlabotu labklājību par dzīvesveidu. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums un jūsu ģimenei realizēt savu potenciālu – kā darbā, tā mājās.

Mēs lepojamies ar to, ka piedāvājam plašu pabalstu klāstu veselības un labklājības, finansiālā nodrošinājuma, kā arī dzīvesveida uzturēšanai, lai jūs ar savu ģimeni spētu darbu un privāto dzīvi noturēt veselīgā līdzsvarā (daži darbinieku pabalsti atsevišķās valstīs var atšķirties). Tajos ietilpst:

  • ģimenēm labvēlīga politika, kurā iekļauts apmaksāts maternitātes, adopcijas un paternitātes atvaļinājums
  • elastīgas darba iespējas (kur to iespējams organizēt)
  • atbalstošas veselības un labklājības programmas, kas aptver visus mūsu darbiniekus.

Iekļaušana un daudzveidība Ikviens no mums ir vērtība

Sniegt iespējas mūsu daudzveidīgajam darbinieku kopumam un vienlaikus radīt iekļaujošu kultūru – tā vienlaikus ir gan neatņemama uzņēmējdarbības prasība, gan arī iespēja tuvināties saviem pacientiem, sadarbības partneriem un kopienām. Uzņēmuma Teva darbiniekiem ir daudzveidīga pieredze, spējas un perspektīvas, kas mums ļauj gūt jaunus priekšstatus un iespējas, vienlaikus veidojot iekļaujošāku kultūru visiem. Mēs pūlamies radīt tādu daba vidi, kurā visi darbinieki var droši strādāt, apzinoties, ka viņi sniedz būtisku ieguldījumu veselības un cilvēku labsajūtas uzlabošanā.

Audz kopā ar vislabākajiem: profesionālā attīstība

Uzņēmumā Teva tiek uzskatīts, ka vadība ir nepārtraukta mācīšanās visa mūža garumā.

Būdama augsti efektīva organizācija, Teva apņēmīgi strādā, lai pastāvīgi pilnveidotu savu darbinieku prasmes un piedāvātu plašu unikāli izstrādātu mācību un attīstības instrumentu un resursu klāstu, veicinot jūsu profesionālo izaugsmi, attīstītu vadības prasmes un nodrošinātu karjeras uzraudzību. Tajos ietilpst visdažādākie piedāvājumi gan darbavietā, gan arī tiešsaistē, kā arī citas iespējas visdažādāko līmeņu darbiniekiem atšķirīgās uzņēmējdarbības jomās.

Arī vadītāji tiek mudināti atklāt savu prasmju robežas, nodoties individuālai izaugsmei un apgūt jaunas darba metodes, kas atraisīs potenciālu radīt un pavērs iespēju ievērojamiem sasniegumiem. Kaut arī katrs darbinieks pats ir atbildīgs par savu profesionālo attīstību, vairākās valstīs uzņēmums Teva iedrošina darbiniekus iegūt oficiālu profesionālo kvalifikāciju. Ja vien tas ir iespējams, mēs šo mērķu īstenošanai varam sniegt finansiālu atbalstu.

Sociālā ietekme: iesaistieties!

Mūsu apņemšanos uzlabot cilvēku veselību iedzīvina visdažādākās aktivitātes, kas palielina veselības aprūpes pieejamību un uzlabo kopienu labklājību, kurās mēs dzīvojam un strādājam. Darbinieku brīvprātīgais darbs ir būtisks mūsu kopienas stratēģijas aspekts, un mēs daudzās pacientu veselības veicināšanas programmās sadarbojamies ar bezpeļņas organizācijām.

Dalies ar šo lapu: