Skip to main content

Pacientu aizstāvība

Mēs ticam attiecību nozīmei, lai labāk izprastu pacientu vajadzības

Tā kā mēs ticam, ka attiecībām, ko esam nodibinājuši ar pacientu organizācijām, ir vērtība, mēs cītīgi strādājam, lai panāktu labāku izpratni par pacientu vajadzībām un gūtās atziņas iekļautu sava uzņēmuma darbībā. Šādi mēs radām pārredzamu partnerību, uz ko balstās mūsu darbs pacientu un viņu aprūpētāju atbalsta jomā, palīdzot viņiem ceļā uz labāku veselību un laimīgu dzīvi.

Uzņēmuma Teva pamatprincipi darbam ar pacientu organizācijām

Ētiska izturēšanās un godīgums

Darbā ar pacientu organizācijām no uzņēmuma Teva darbiniekiem tiek prasīts ievērot visaugstākos godīguma standartus.

Pārredzamība

Sadarbībā ar pacientu organizācijām uzņēmums Teva ievēros atvērtības un pārredzamības principus.

Uzņēmums Teva publiski atklās pacientu organizācijām sniegto finansiālo atbalstu un būtisku nefinansiālu atbalstu. Turklāt pacientu organizācijas var pēc saviem ieskatiem publiskot uzņēmuma Teva atbalstu savām programmām. Pacientu grupām ir pieejama uzņēmuma Teva vispārējā politika, kas attiecas uz darbu ar pacientu organizācijām.

Abpusējs labums

Uzņēmuma Teva sniegtais atbalsts pacientu organizācijām ir vērsts uz pacientu, viņu ģimeņu un aprūpētāju labklājības uzlabošanu. Visām darbībām, kas veiktas sadarbībā ar pacientu organizācijām, ir skaidri jāapliecina ieguvums tiem pacientiem, kuru intereses attiecīgās pacientu grupas pārstāv.

Veiksmīgai partnerībai starp pacientu organizācijām un uzņēmumu Teva abām organizācijām jānodrošina abpusējs labums. Tāpēc uzņēmums Teva centīsies veidot abpusēji izdevīgas attiecības ar pacientu organizācijām jomās, kurās tām ir līdzīgi mērķi un prioritātes.

Neatkarība

Pacientu organizācijas, kas sadarbojas ar uzņēmumu Teva, neatkarība nedrīkst būt apdraudēta, tāpat kā to nedrīkst uzlūkot par kompromitētu, turklāt pacientu organizācijas patur tiesības publiski iebilst pret uzņēmuma nostāju.

Atbilstība

Jebkādam kontaktam starp uzņēmuma darbiniekiem (un tā pārstāvjiem) un pacientu organizācijām jāatbilst visiem valdības noteikumiem, regulējumiem un vadlīnijām, kā arī visām piemērojamām uzņēmuma Teva politikām.

Nereklamēšana

Uzņēmums Teva nedrīkst izmantot saskari un attiecības ar pacientu organizācijām, lai reklamētu savus produktus vai veicinātu komerciālu informētību par šiem produktiem, izņemot valstīs, kurās atļauts tieši reklamēt produktu patērētājam, un tikai saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un Teva politikām, kas attiecas uz produktu pārdošanas veicināšanu.

Dalies ar šo lapu: