Par personas datu apstrādi | Teva Latvija

Teva grupas uzņēmums UAB Teva Baltics (turpmāk tekstā – „Teva”) vēlas vākt un apstrādāt Jūsu personas datus, izmantojot SalesForce/Veeva CRM datu sistēmu (turpmāk tekstā – „CRM sistēma”), un iegūt iespēju izmantot šos datus saziņas un/vai tiešās tirgvedības nolūkos, kā arī tālab, lai sagatavotu ziņojumus par tikšanos ar Jums.

Ņemot vērā jauno Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā un ar kuru tiek paplašinātas fizisko personu tiesības kontrolēt savus personas datus, mēs vēlamies Jums pastāstīt, kā Jūsu personas dati tiks vākti un izmantoti, lai mēs varētu labāk izpildīt savas saistības.

Personas dati, kas tiek vākti, un šo datu vākšanas mērķis

Lai mūsu sadarbība būtu efektīva un lai mēs zinātu, kad un kā Jūs vēlaties no mums saņemt informāciju, mēs vēlamies apstrādāt Jūsu personas datus, izmantojot CRM sistēmu. Pamatojoties uz Jūsu izvēli pievienotajā piekrišanas veidlapā, mēs nosūtīsim Jums lietišķu informāciju uz Jūsu e-pasta adresi un/vai sniegsim šo informāciju pa tālruni, kā arī atzīmēsim sistēmā, kad ar Jums Jūsu darbavietā ir tikušies Teva pārstāvji. Ja tikšanās laikā Teva darbiniekam radīsies jebkādi izdevumi, tie tiks iekļauti izdevumu atskaitē, kurai tiks pievienoti atbilstošie pavaddokumenti.

Šim nolūkam mēs vāksim un apstrādāsim Jūsu sniegtos personas datus, proti: Jūsu vārdu un uzvārdu, specialitāti, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, darbavietas nosaukumu un adresi, ziņas par tikšanās vietu un datumu, kā arī parakstu.

Jūsu vārds un uzvārds, kā arī Jūsu darbavietas adrese ir nepieciešama Jūsu identificēšanai un iekšējiem ziņojumiem par Teva darbinieku apmeklējumiem Jūsu darbavietā, savukārt Jūsu e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantots saziņas un tiešās tirgvedības nolūkos (ja Jūs piekrišanas veidlapā norādīsiet, ka tam piekrītat).

Datu vākšanas juridiskais pamats

Jūsu sniegto personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu dotā piekrišana. Mēs respektējam Jūsu privātumu un apņemamies aizsargāt visus personas datus, ko mēs apstrādājam. Jūsu personas datus apstrādā vienīgi Teva, un mēs nenododam Jūsu datus trešajām personām, izņemot turpmāk minēto pakalpojumu sniedzēju Softdent UAB.

Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabāsim un apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr turpināsies mūsu sadarbība. Jebkurā gadījumā, ja mums joprojām būs nepieciešami Jūsu personas dati, mēs pēc pieciem (5) gadiem ar Jums sazināsimies, lai saņemtu Jūsu atkārtotu piekrišanu šo datu apstrādei un izmantošanai.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no informatīvajām e-pasta vēstulēm, tālruņa zvaniem un/vai pasta sūtījumiem, informējot mūs par šo lēmumu, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Datu nosūtīšana uz citām valstīm un datu aizsardzības pasākumi

Teva ir globāla uzņēmumu grupa, tāpēc Jūsu dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kas neietilpst EEZ un kurās ir spēkā atšķirīgi datu aizsardzības tiesību akti. Ja Jūsu dati tiks nosūtīti uz šādām valstīm, Teva vienmēr veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati tiktu atbilstoši aizsargāti. Piemēram, ja dati tiek nosūtīti Teva uzņēmumam ASV, uz šiem datiem attiecas Teva Pharmaceuticals USA Inc. privātuma vairoga (Privacy Shield) sertifikācija.

Datu glabāšana un Jūsu tiesības

Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādāti, izmantojot CRM sistēmu. Klientu kontus izveidos un uzturēs pakalpojumu sniedzējs, kurš veiks datu apstrādātāja funkcijas:

SoftDent UAB,

reģistrācijas numurs: 110799112, juridiskā adrese: Miško g. 2-4, LT-44321, Kauņa, Lietuva.

Datu apstrādātājs Jūsu personas datus apstrādās tikai datu pārziņa, proti, Teva, norādītajos nolūkos, t. i., lai ievadītu sistēmā Jūsu personas datus un Jūsu aizpildītās piekrišanas veidlapas skenētu kopiju un pārbaudītu datu pareizību. Datu apstrādātājam ir jāgarantē Jūsu datu drošība un jānovērš šo datu nonākšana trešo personu rīcībā.

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem Jums var būt tiesības lūgt Teva darīt Jums pieejamu Jūsu personas datu kopiju, labot Jūsu personas datus, tos dzēst vai ierobežot to apstrādi vai arī lūgt nodot daļu mums pieejamās informācijas citām organizācijām. Jums var būt tiesības iebilst pret datu apstrādi un, ja esam lūguši Jūsu piekrišanu datu apstrādei un izmantošanai, Jums var būt tiesības šo piekrišanu atsaukt. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja mums ir juridisks pienākums apstrādāt Jūsu personas datus vai pastāv kāds cits juridisks pamats šādu datu apstrādei, minētās tiesības var tikt ierobežotas. Tas var nozīmēt to, ka mēs drīkstam saglabāt Jūsu datus arī tad, ja Jūs esat atsaucis vai atsaukusi savu piekrišanu šo datu publicēšanai. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz turpmāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Pirms Jūsu lūguma izpildes mēs drīkstam lūgt Jums pierādīt savu identitāti. Mēs ceram, ka varēsim atbildēt uz visiem jautājumiem, kas Jums varētu rasties attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Tomēr, ja Jums ir palikuši neatrisināti jautājumi, Jums ir tiesības sūdzēties datu aizsardzības iestādēm. UAB Teva Baltics gadījumā atbildīgā datu aizsardzības iestāde ir Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcija (https://vdai.lrv.lt/lt/, e-pasta adrese: ada@ada.lt, adrese: A. Juozapaviciaus g. 6, 09310, Viļņa, Lietuva).

Pilnīgs saraksts ir publicēts Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Kontaktinformācija

Datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par šo datu vākšanu un apstrādi: uzņēmums UAB Teva Baltics, kas darbojas saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem, juridiskā adrese: Moletu plentas 5, Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese: info@teva.lt, tīmekļa vietnes adrese: www.teva.lt.

Datu apstrādātājs: SoftDent UAB, reģistrācijas numurs: 110799112, juridiskā adrese: Miško g. 2-4, LT-44321, Kauņa, Lietuva.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības par šo paziņojumu par privātumu un Jūsu piekrišanu datu apstrādei un izmantošanai, lūdzu, sazinieties ar mums (Lietuvā: info@teva.lt; Latvijā: tevalatvia@teva.lv; Igaunijā: tevaestonia@teva.ee) vai ar Teva datu aizsardzības speciālistu: EUprivacy@tevaEU.com. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nekavējoties atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai atrisinātu Jūsu problēmas.