Mūsu apņemšanās

Esam pret korupciju

Teva Baltics kā daļa no Teva grupas ir pakļauta vairākiem likumiem, kas vērsti pret korupciju un kukuļošanu, piemēram, ASV Ārvalstu koruptīvās prakses aktam (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).

Tādējādi mēs ievērojam Teva politiku, kas vērsta pret korupciju, un sagaidām, ka ikviens, kas sadarbojas ar Teva, arī ievēros šo politiku.

Politikas mērķis ir nodrošināt detalizētas vadlīnijas, lai ievērotu pret korupciju un kukuļošanu vērsto likumdošanu, kas tiek piemērota visām Teva darbībām pasaulē. 

Politika aptver attiecības starp Teva un jebkuru valsts amatpersonu, un jebkuru citu trešo personu, kas darbojas Teva vārdā (kā definēts politikas ietvaros). Plašākai informācijai lūdzam lejupielādēt pilnu tekstu

Skandināvijā un Baltijas valstīs atbildīgā par atbilstību ir Helle Grindersleva Krampa (Helle Grinderslev Kramp) – šaubu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +45 44 98 55 11 vai rakstīt e-pasta vēstuli uz Helle.Kramp@tevapharm.dk

Teva Baltics ir ļoti augsta atbildības sajūta jautājumos, kas saistās ar atbilstību katras valsts, kurā mēs darbojamies, iekšējām regulējošajām normām un likumiem. 

Par Atklātības Kodeksu

Lai nodrošinātu pilnīgu atklātību par nozares sadarbību ar VAS/VAO (veselības aprūpes speciālistiem/organizācijām) Teva kā Latvijas Patentbrīvo medikamentu ražotāju asociācijas biedrs publisko datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tā sniegusi veselības aprūpes organizācijām un speciālistiem. Šī informācija tiek publiskota saskaņā ar Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) Atklātības kodeksa (EFPIA Disclosure Code) nosacījumiem katru gadu.

 
Mūsu nostāja un politika

Uzņēmums Teva jau ilgāk nekā 115 gadus ievēro apņemšanos rīkoties atbildīgi, saglabāt godīgumu un nodrošināt visu uzņēmējdarbības aspektu pārredzamību. Mūsu politika un nostāja atspoguļo mūsu centienus un pieeju problēmu risināšanai, kas ir būtiskas gan uzņēmumam, gan arī sabiedrībai. Tās nosaka mūsu uzņēmējdarbības praksi, rīcību un lēmumu visur, kur vien mēs darbojamies. Sabiedrības informēšana par šo politiku un nostājām, kā arī regulāra to atjaunināšana palīdz mums ievērot uzņēmumā noteiktos uzticības cienīgos un ilgtspējīgos standartus.

Uzziniet vairāk par uzņēmuma Teva politiku un nostāju šeit.

Mūsu pieeja

Pasaulē, kurā veselības aprūpe attīstās aizvien straujāk, mēs nemainīgi strādājam pacientu un viņu veselības labā. Šī milzīgā atbildība vienlaikus ir arī lieliska iespēja – ne tikai piegādāt medikamentus un veselības aprūpes risinājumus tiem, kuriem tie ir nepieciešami, bet arī uzlabot pacientu dzīvi un radīt paliekošu sociālo ietekmi.

Mēs apņēmīgi strādājam, lai piedalītos daudzo problēmu risināšanā, kas saistītas ar veselības aprūpes pieejamības veicināšanu. Mēs arī apzināmies, ka mūsu rīcībai un veidam, kā mēs īstenojam savu uzņēmējdarbību, ir nozīme. Tas liecina, ka mēs rūpīgi pūlamies nodrošināt ētisku, atbildīgu un sociāli orientētu uzņēmējdarbības praksi un apņēmīgi strādājam, lai palīdzētu risināt svarīgākās globāla mēroga veselības problēmas. Ar šādu rīcību mēs pūlamies panākt sociālo ietekmi, galvenokārt palielinot preventīvu pasākumu un ārstēšanas iespēju pieejamību cilvēkiem, kuriem to vajag visvairāk.

Uzņēmums Teva ir vislielākais patentbrīvo medikamentu ražotājs pasaulē, un tam jau ilgāk nekā 115 gadus ir vadošā loma, nodrošinot svarīgu ārstniecības līdzekļu pieejamību un saprātīgas cenas. Mēs cenšamies īstenot gan sociālu, gan arī uzņēmējdarbības ietekmi, veidojot jēgpilnu sadarbību kā ar vietējām kopienām, tā arī ar pasaules līderiem. Šajā procesā mēs izmantojam uzņēmuma ietekmi, darbības lielo mērogu, zināšanas un globālos sasniegumus, lai strādātu visu savu pasaules pacientu un kopienu labā. 

Mūsu pieeja ir balstīta uz trim stūrakmeņiem – veselības aprūpes pieejamību, programmām, kas paredzētas veselības uzlabošanai, un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses un ilgtspējības īstenošanu.

Dalies ar šo lapu: