Farmaceitu un aprūpētāju sadarbība Kanādā

Saiknes veidošana: jauna farmācijas programma Kanādā piesaista aprūpētājus

Pašlaik vairāk nekā astoņi miljoni kanādiešu aprūpē ģimenes locekli vai draugu. Saskaņā ar 2018. gada maija aptauju Canadian Carers Pulse Survey, 69 % aprūpētāju atklāja, ka šis pienākums ir ietekmējis viņu emocionālo veselību, un vairāk nekā puse atzina, ka tas iespaidojis viņu fizisko veselību 01

Taču, iespējams, vēl satraucošāks ir aprūpētājiem pieejamo atbalsta tīklu trūkums. Trešdaļai aprūpētāju šķiet, ka farmaceiti viņus pienācīgi neatbalsta vai neuzklausa, bet ceturtdaļa aprūpētāju nav pārliecināta par aprūpējamā cilvēka ārstēšanas programmu vai stāvokli 02.

Lai palīdzētu risināt šo būtisko problēmu, Teva Canada un Huddol (tiešsaistes līdzbiedru un profesionāļu atbalsta tīkls aprūpētājiem) ir apvienojušies sadarbībai, lai radītu jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir izcelt un nostiprināt saikni starp aprūpētāju un aprūpētāja farmaceitu.

2018. gada jūnijā Kvebekā tika sākts sešu mēnešu ilgs pilotprojekts, ar mērķi ieviest šo programmu visā Kanādā. Projekta galvenie elementi ir tiešsaistes apmācības kurss farmaceitiem un informācijas komplekts aprūpētājiem.

"Aprūpes slogs ir milzīgs, un, ja nav iespējams saskatīt gaismu tuneļa galā, tas var novest pie ārkārtīgi liela stresa," skaidro aprūpētāja un sociālā darbiniece Lūsija Berileka (Lucy Barylak).

Huddol veica tirgus izpētes aptauju, kurā piedalījās 300 aprūpētāju no Kvebekas un Kanādas, lai izvērtētu viņu pieredzi saskarē ar farmaceitiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka nedaudz vairāk nekā puse respondentu sacīja, ka farmaceits zināja par viņu aprūpētāja statusu, turpretī 73 % respondentu atklāja pārsteidzošu apstākli, ka farmaceits par viņu kā aprūpētāju apvaicājās reti vai nemaz 03.

Problēmas izcelšana

"Aprūpētāji veselības aprūpes sistēmā pārāk bieži paliek nepamanīti. Viņi, strādājot kopā ar veselības aprūpes speciālistiem, veic ārkārtīgi svarīgu uzdevumu pacientu aizstāvības, starpniecības un koordinēšanas ziņā. Būtiski svarīga ir aprūpētāja profesionālā saskare ar farmaceitu un aptiekas darbiniekiem," norāda Deivids Bauners (David Boughner), Teva Canada komerciālās pārvaldības galvenais direktors.

Savukārt Marks Stolovs (Mark Stolow), Huddol izpilddirektors, skaidro, ka ir pieaudzis pētījumu apjoms par aprūpētāju lomu. Kaut arī ir ārkārtīgi būtiski izprast aprūpētāju un farmaceitu pieredzi, šī programma galvenokārt koncentrējas uz proaktīviem un taustāmiem risinājumiem.

"Apzinoties aprūpētāju pieredzi saskarsmē ar aptiekas darbiniekiem, aprūpētāju informācijas komplekta izstrādes mērķis ir atbalstīt aprūpētājus kopienā un veselības aprūpes sistēmā. Tas viss veicina labākus rezultātus veselības aprūpes jomā," stāsta Stolovs.

Aprūpētāju informatīvais komplekts

Informatīvais komplekts ir paredzēts, lai uzlabotu aprūpētāju pieredzi saskarsmē ar aptieku darbiniekiem, piesaistītu aprūpētājus atbalsta tīkliem, palīdzētu viņiem pašiem noteikt un atpazīt savas vajadzības, atbalstītu farmaceitus darbā ar aprūpētājiem un izveidotu starp viņiem saikni.

Teva Canada kopā ar sadarbības partneri Huddol pilotprojektu sākotnēji īsteno franču valodā. Lorija Menna (Lori Mann), mārketinga komunikāciju direktora vietniece, skaidro, ka izmēģinājuma periodā uzņēmums vēlējās projektu pārbaudīt tieši Kvebekā. Pirmie trīs mēneši ir veltīti tam, lai informētu farmaceitus par izglītojošo programmu, kā arī kursa pabeigšanai, lai pirms aprūpētāju informatīvā komplekta izplatīšanas viņi būtu saņēmuši nepieciešamo apmācību. Tiešsaistes apmācībā iekļauti trīs moduļi: aprūpētāja dzīve, aprūpētāji un farmaceiti, atbalsts aprūpētājiem.

Otrais pilotprojekta posms iekļauj digitālo reklāmas kampaņu, kas veltīta iesaistīto aptieku izcelšanai. Teva Canada tīmekļa vietne piedāvā lejupielādējamus PDF failus un videomateriālus ar aprūpētājiem, saiti uz Huddol vietni, kā arī karti, kas aprūpētājiem palīdzēs sameklēt aptieku, kuras personāls ir apmācīts sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu. Pēc tam aptieku kolektīva dalībnieki, kas būs pabeiguši apmācību, izdalīs aprūpētājiem aprūpētāja komplektu.

Šajā komplektā iekļauts buklets, kas aprūpētājiem palīdzēs vieglāk un efektīvāk orientēties veselības aprūpes sistēmā, noderīgi kopienas atbalsta resursi, informācija par Huddol, kā arī juridiska rakstura informācija par rīkošanos pacienta vārdā. Tajā ir arī aprūpētājam paredzēts kontrolsaraksts, lai palīdzētu sagatavoties sarunai ar farmaceitu.

Nospraustais mērķis ir sniegt aprūpētājiem atbalstu lēmumu pieņemšanas procesā, palīdzēt saprast, kad nepieciešama palīdzība, kā zināt, vai saistībā ar ārstēšanu ir radusies būtiska problēma, gūt lielāku izpratni par slimību un pieejamo ārstēšanu, kā arī nostiprināt sadarbības filozofiju veselības aprūpes jomā.

Sadarbības partneri

Lorija Menna skaidro, ka Teva Canada bieži vien iesaistās iniciatīvās, sadarbojoties ar vadošajiem nozaru ekspertiem. "Mēs vienmēr panākam, ka mūsu autori un konsultanti ir vieni no attiecīgās jomas labākajiem ekspertiem. Šajā gadījumā, kad runa ir par aprūpi un vispārējo labjūti, mēs izvēlējāmies Marku Stolovu un Huddol."

Huddol ir pirmais bilingvālais sociālais veselības tīkls un tiešsaistes resurss Kanādā, kura mērķis ir palīdzēt aprūpētājiem sazināties savā starpā un ar veselības aprūpes sniedzējiem, kuri var viņiem pienācīgi palīdzēt. Huddol ļoti labprāt iesaistījās šajā novatoriskajā programmā. Stolovs norāda: "Uzņēmums, kas bija gatavs ieņemt proaktīvu nostāju attieksmē pret aprūpētājiem, mums bija aizraujošs atklājums, līdz ar to sadarbība ar Teva Canada un atbalsta sniegšana šajā procesā mums kļuva par prioritāti."


Zemsvītras piezīmes

  1. Back to contents.

    Teva Canada Carers Pulse Report (Uzņēmuma Teva Kanādas filiāles aprūpētāju ziņojums) ir aptauja, kuru Teva Canada uzdevumā veic Edelman Intelligence, neatkarīgs globālā tirgus izpētes uzņēmums 

  2. Back to contents.

    Teva Canada Carers Pulse Report – sk. 2. piezīmi

  3. Back to contents.

    Balstīts uz Huddol tirgus izpētes ziņojuma datiem

Dalies ar šo lapu:

Jums varētu interesēt...

Teva 2017. gada ziņojumā par sociālo ietekmi izceļ savus galvenos sasniegumus

Teva 2017. gada ziņojumā par sociālo ietekmi izceļ savus galvenos sasniegumus

“Teva Baltics” plāno aktīvu globālās ESG stratēģijas ieviešanu vietējā līmenī

“Teva Baltics” plāno aktīvu globālās ESG stratēģijas ieviešanu vietējā līmenī

Slimnīcas saņēmušas farmācijas kompānijas Teva ziedotās Hydroxychloroquine Sulfate tabletes cīņai pr...

Slimnīcas saņēmušas farmācijas kompānijas Teva ziedotās Hydroxychloroquine Sulfate tabletes cīņai pret Covid-19

Būt līderiem - tā ir liela atbildība par pacientiem

Būt līderiem - tā ir liela atbildība par pacientiem

Pacientu atbalsts neaprobežojas ar palīdzību fizisku simptomu gadījumā

Pacientu atbalsts neaprobežojas ar palīdzību fizisku simptomu gadījumā