Teva 2017. gada ziņojumā par sociālo ietekmi izceļ savus galvenos sasniegumus

Uzņēmuma Teva ikgadējais ziņojums par savas darbības sociālo ietekmi izceļ sasniegumus, kas saistīti ar diviem uzņēmuma darbības stūrakmeņiem, uz kuriem balstītas tā iniciatīvas – veselīgu kopienu veidošana un atbildīga uzņēmējdarbība

Uzņēmuma Teva ikgadējais ziņojums par sociālo ietekmi izceļ sasniegumus, kas saistīti ar diviem uzņēmuma darbības stūrakmeņiem, uz kuriem balstītas mūsu iniciatīvas – veselīgu kopienu veidošana un atbildīga uzņēmējdarbība.

2017. gada ziņojums par sociālo ietekmi izceļ uzņēmuma apņemšanos īstenot korporatīvo atbildību un pārredzamību, kā arī sniedz kontekstu tā centieniem veicināt veselīgu kopienu attīstību ar uzņēmumam pieejamiem paņēmieniem – piedāvājot drošus medikamentus, iesaistoties sadarbībā, veselībai veltītās iniciatīvās un veicot inovatīvus pētījumus. Ziņojumā minēti seši jauni vadošie amati uzņēmumā un tā politika, nostiprinot uzņēmuma centienus ziedojumu, cilvēktiesību, daudzveidības un iekļaušanas, arodveselības un darba drošības, kā arī vides aizsardzības un antimikrobiālās rezistences jomā.

"Kopš es pagājušajā gadā pievienojos uzņēmumam, mani motivējusi iespēja palielināt mūsu ieguldījumu veselības veicināšanā. Lai mēs spētu turpināt radīt vērtību savam uzņēmumam, ieinteresētajām personām un sabiedrībai, ir svarīgi strādāt kā ētiskam un ilgtspējīgam uzņēmumam" sacīja Kore Šulcs (Kåre Schultz), uzņēmuma Teva prezidents un izpilddirektors. "Sociālā ietekme jau pēc būtības ir iekļauta mūsu zīmolā, tāpēc ka uzņēmums Teva ieņem unikālu pozīciju veselības uzlabošanas iespēju ziņā – tas piedāvā pieejamus ārstniecības līdzekļus miljoniem cilvēku visā pasaulē."

Uzņēmuma Teva pārstāvis izklāstīja, kas panākts tā pazīstamās iniciatīvas jomā, kas ir veltīta, lai risinātu ar neinfekcijas slimībām saistītās problēmas, radot risinājumus multiplām hroniskām slimībām; informācija neatkarīgā pētījuma pārskatā pieejama šeit: Multiple Chronic Conditions: The Global State, 2017. Pārskats kvantificē veselības, ekonomiskos un personiskos izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras multiplu hronisko slimību pacientiem, kā arī kopienu un sistēmu noslogojumu.

"Mēs turpinām koncentrēties uz sadarbību ar pacientiem, aprūpētājiem un kopienām, nodrošinot vienotu saziņu ar viņiem, un tas ir būtisks elements mūsu sociālās ietekmes centienos," sacīja Irisa Beka-Kodnere (Iris Beck-Codner), uzņēmuma Teva viceprezidente globālā zīmola un komunikāciju jomā. "Šīs darbības iedzīvina mūsu jauno zīmola solījumu, ļaujot cilvēkiem dzīvot labāk, un atbalsta mūsu mērķi – padarīt pasauli veselīgāku."

Ieguldījums veselīgu kopienu veidošanā

Uzņēmums pastāvīgi pūlas veicināt veselīgu kopienu attīstību, un 2017. gadā Teva pētniecībā un izstrādē ieguldīja 1,8 miljardus ASV dolāru, ziedojumos, pacientu atbalstam un kopienu iesaistē 25 valstīs kopumā iztērēja 82,3 miljonus ASV dolāru un veltīja vairāk nekā 350,000 ASV dolāru izpētei, kas koncentrējas uz ģenētiskajām slimībām un smadzeņu darbības īpatnībām autisma gadījumos. Papildu centienos ietilpa atbalsts 80 pacientu programmām 38 valstīs, palīdzot vairāk nekā 300,000 cilvēkiem un sasaucot kopā 17 pacientu grupas pasākumā Veselības uzlabošana – globālais pacientu aizstāvības dialogs (Improving Health Global Patient Advocacy Dialogue). Visbeidzot Pasaules Ekonomikas foruma Ilgtspējīgas attīstības ietekmes samitā Teva uzaicināja pasaules līderus veselības jomā, lai apspriestu iespējamus risinājumus multiplu hronisku slimību ārstēšanā. 

Atbildīga uzņēmējdarbība

Teva ir godprātīgi īstenojusi uzņēmējdarbību, ieguldot 120 miljonus ASV dolāru globālā programmā, lai medikamentus 38 ražotnēs padarītu grūti viltojumus vēl pirms plānoto normatīvo regulējumu pieņemšanas, kā arī 20,3 miljonus ASV dolāru 87 energoefektivitātes projektos, kas gadā ļāva ietaupīt elektroenerģiju, vienlaikus arī par 16,700 tonnām samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Karlo de Notaristefani (Carlo de Notaristefani), uzņēmuma Teva viceprezidents globālās darbības jomā, piebilda: "Uzņēmuma Teva izpratnē sociālā ietekme balstās uz atbildīgu uzņēmējdarbības un ražošanas praksi. Šajā darbā iekļauta mūsu darbības pārredzamības un atbilstības standartiem nodrošināšana, vides aizsardzība un atbalsta sniegšana saviem darbiniekiem, kā arī mūsu mājām. Tas aptver arī centienus, kas vērsti uz pacientu dzīves uzlabošanu un veselības aprūpes pieejamības veicināšanu, sadarbojoties ar partneriem dažādās nozarēs."

Lai tiešsaistē uzzinātu vairāk par uzņēmuma Teva sociālās ietekmes centieniem, apmeklējiet www.tevapharm.com/corporate_responsibility.

Dalies ar šo lapu:

Jums varētu interesēt...

“Teva Baltics” plāno aktīvu globālās ESG stratēģijas ieviešanu vietējā līmenī

“Teva Baltics” plāno aktīvu globālās ESG stratēģijas ieviešanu vietējā līmenī

Slimnīcas saņēmušas farmācijas kompānijas Teva ziedotās Hydroxychloroquine Sulfate tabletes cīņai pr...

Slimnīcas saņēmušas farmācijas kompānijas Teva ziedotās Hydroxychloroquine Sulfate tabletes cīņai pret Covid-19

Būt līderiem - tā ir liela atbildība par pacientiem

Būt līderiem - tā ir liela atbildība par pacientiem

Farmaceitu un aprūpētāju sadarbība Kanādā

Farmaceitu un aprūpētāju sadarbība Kanādā

Pacientu atbalsts neaprobežojas ar palīdzību fizisku simptomu gadījumā

Pacientu atbalsts neaprobežojas ar palīdzību fizisku simptomu gadījumā