Pasaulē, kurā veselības aprūpe attīstās aizvien straujāk, mēs nemainīgi strādājam pacientu un viņu veselības labā. Šī milzīgā atbildība vienlaikus ir arī lieliska iespēja – ne tikai piegādāt medikamentus un veselības aprūpes risinājumus tiem, kuriem tie ir nepieciešami, bet arī uzlabot pacientu dzīvi un radīt paliekošu sociālo ietekmi.

Mēs apņēmīgi strādājam, lai piedalītos daudzo problēmu risināšanā, kas saistītas ar veselības aprūpes pieejamības veicināšanu. Mēs arī apzināmies, ka mūsu rīcībai un veidam, kā mēs īstenojam savu uzņēmējdarbību, ir nozīme. Tas liecina, ka mēs rūpīgi pūlamies nodrošināt ētisku, atbildīgu un sociāli orientētu uzņēmējdarbības praksi un apņēmīgi strādājam, lai palīdzētu risināt svarīgākās globāla mēroga veselības problēmas. Ar šādu rīcību mēs pūlamies panākt sociālo ietekmi, galvenokārt palielinot preventīvu pasākumu un ārstēšanas iespēju pieejamību cilvēkiem, kuriem to vajag visvairāk.

Mūsu pieeja

Uzņēmums Teva ir vislielākais patentbrīvo medikamentu ražotājs pasaulē, un tam jau ilgāk nekā 115 gadus ir vadošā loma, nodrošinot svarīgu ārstniecības līdzekļu pieejamību un saprātīgas cenas. Mēs cenšamies īstenot gan sociālu, gan arī uzņēmējdarbības ietekmi, veidojot jēgpilnu sadarbību kā ar vietējām kopienām, tā arī ar pasaules līderiem. Šajā procesā mēs izmantojam uzņēmuma ietekmi, darbības lielo mērogu, zināšanas un globālos sasniegumus, lai strādātu visu savu pasaules pacientu un kopienu labā. 

Mūsu pieeja ir balstīta uz trim stūrakmeņiem – veselības aprūpes pieejamību, programmām, kas paredzētas veselības uzlabošanai, un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses un ilgtspējības īstenošanu.

Mūsu nostāja un politika

Uzņēmums Teva jau ilgāk nekā 115 gadus ievēro apņemšanos rīkoties atbildīgi, saglabāt godīgumu un nodrošināt visu uzņēmējdarbības aspektu pārredzamību. Mūsu politika un nostāja atspoguļo mūsu centienus un pieeju problēmu risināšanai, kas ir būtiskas gan uzņēmumam, gan arī sabiedrībai. Tās nosaka mūsu uzņēmējdarbības praksi, rīcību un lēmumu visur, kur vien mēs darbojamies. Sabiedrības informēšana par šo politiku un nostājām, kā arī regulāra to atjaunināšana palīdz mums ievērot uzņēmumā noteiktos uzticības cienīgos un ilgtspējīgos standartus.

Uzziniet vairāk par uzņēmuma Teva politiku un nostāju šeit.